Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wykonaliśmy Instalację infrastruktury nagłośnienia i montaż urządzeń głośnikowych marki Fohhn, przeprowadziliśmy szkolenie z użytkowania systemów oraz niezbędne strojenie nagłośnienia w Sali Senatu oraz poszczególnych salach w obiekcie. W głównej sali obraz zamontowane zostały liniowe źródła Fohhn DLI-130 z technologią kierunkowania wiązki dźwięku.