Edukacyjne Studio Nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu


W zakresie naszych działań była rewizja, aktualizacja i uzupełnienie projektu oraz konsultacja techniczna w zakresie wyposażenia Edukacyjnego Studia Nagrań w Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu.