Męskie Granie 2021 – Orkiestra 2020


Realizacja FOH trasy koncertowej w roku 2021 – Męskie Granie 2020 Orkiestra. Koncerty Kraków, Warszawa, Poznań i Żywiec.

Fot. M. Dobrogojski.