Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach filia Bojków


Zakres prac obejmował przygotowanie projektu mechaniki sceny oraz instalacji infrastruktury nagłośnienia, oświetlenia oraz zasilania mechaniki sceny. Kolejnym etapiem prac było już samo wykonanie powyższych instalacji, a także we współpracy z firma Dysten zajęliśmy się montażem zestawów głośnikowych marki Fohhn, konfiguracją urządzeń i strojeniem systemu nagłośnienie w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach filii Bojków.